Tố chất phù hợp theo học

– Học lực khá
– Yêu thích kỹ thuật, khám phá, tìm tòi máy móc, thiết bị
– Có khả năng học các môn tự nhiên
– Có tư duy logic, khả năng tự học, tự nghiên cứu

Triển vọng nghề nghiệp của ngành

Với nhu cầu nguồn nhân lực lớn trong nền kinh tế, triển vọng nghề nghiệp của sinh viên tốt nghiệp ngành là vô cùng rộng mở. Những vị trí mà sinh viên ngành Kỹ thuật Xây dựng có thể làm việc ngay sau khi tốt nghiệp như:

– Nhà quản lý kinh tế, quản lý tài nguyên thiên nhiên, quản lý xã hội và các chủ doanh nghiệp. Làm việc tại các Cục, Vụ, Viên nghiên cứu.

– Thiết kế, thi công, giám sát, quản lí dự án,… tại các công ty xây dựng.

– Đảm nhận công tác chuyên môn và quản lí tại các Sở xây dựng, Ban quản lí dự án các tỉnh, các phòng quản lí đô thị, hạ tầng…

– Trở thành các nhà khoa học, giảng viên các trường đại học trong và ngoài nước

HỌC kỹ thuật xây dựng

– Triển khai, thi công các công trình xây dựng
– Giám sát quá trình thi công các công trình xây dựng
– Quản lý chất lượng các công trình xây dựng