Tố chất phù hợp theo học

– Học lực khá
– Yêu thích kỹ thuật, khám phá, tìm tòi máy móc, thiết bị
– Có khả năng học các môn tự nhiên
– Có tư duy logic, khả năng tự học, tự nghiên cứu

Nội dung đào tạo chính

– Sức bền vật liệu
– Vật liệu xây dựng
– Kiến trúc xây dựng
– Nền và móng
– Tổ chức thi công
– An toàn lao động

HỌC kỹ thuật xây dựng

– Triển khai, thi công các công trình xây dựng
– Giám sát quá trình thi công các công trình xây dựng
– Quản lý chất lượng các công trình xây dựng